شرکت دیزل ژنراتور بلدی

کوپله هزاران موتور از نوع دیزلی و گازسوز از توان 15KVA الی 2000 KVA از ویژگی های این شرکت می باشد . از لحاظ تأمین قطعات و ارائه سرویس های دوره ای و رفع عیوب احتمالی پشتیبانی می نماید.

شرکت دیزل ژنراتور بلدی
ایران
تهران
2166810725